Ataturk University, Erzurum, Turkey

Turkey Scholars Revive History of Settlers from Russia. Spiritual Christians are being researched by university professors and students in Turkey. A conference was held in March 2011 to review findings and proposals. Erzurum is 115 miles (189 km) west of Kars city.
E-mail from Vedat Akchayoz < vedat@akcayoz.net >,  April 23, 2011: 

We did a collective work with the professors at Ataturk University in Erzurum. Then, students at Ataturk University came to Kars to conduct field research about Spiritual Christians Molocans and Doukhobours. After completing these studies, professors at Ataturk University invited me to hold a conference about Spiritual Christians Molocans and Doukhobours. It was a really good, organized conference.

Soon, I will go to Armenia and Georgia to do research for my book about Spiritual Christians Molocans and Doukhobours. Do you know any Spiritual Christians Molocans and Doukhobours in Armenia and Georgia? I would like to interview with them. If you know Spiritual Christians Molocans and Doukhobours there, please send me their e-mails, contact details. I will be so pleased for all your help. < vedat@akcayoz.net >

On April 30, 2011, eight Doukhobors will come to Kars from Canada. I will show them around the towns. [See: Kars : A Journey of Discovery, by Florence Chernoff-Lymburner. Doukhobor village photo story, October 2009. — April 10, 2010]

Kars’ın Ruhsal Hıristiyanları Molokanları ve Doukhoborlar’ına ne oldu?

What Happened to Kars Spiritual Christians?

31.03.2011 — BASIN DANIŞMANLIĞI
March 31, 2011 — PRESS RELEASE 
CLICK to ENLARGE
Packed conference at Ataturk University about Spiritual Christians.
Kars Kültür ve Sanat Derneği ve Dünya Ruhsal Hıristiyanları Molokanları Dostluk Derneği Başkanı Vedat Akçayöz,  bir zamanlar Kars ve yöresinde yaşayan Ruhsal Hıristiyanları Molokanları ve Doukhoborlar anlattı. Vedat Akchayoz, President of the "Kars Culture and Art Association" and the "World Friendship Association of Molokans," reported about Spiritual Christians Molokans and Doukhobors who were once living in the region of Kars.
Edebiyat Fakültesi’nin davetlisi olarak Erzurum’a gelen ve bir konferans veren Akçayöz, Rus kökenli olan Ruhsal Hıristiyanların Molokanların bu ülkede savaşa, kilise ve din adamı otoritesine karşı çıkan ve Hıristiyanlığı ilk ortaya çıktığı dönemlerde olduğu gibi aracısız yaşamaya çalışan, bu nedenle de sürekli itilip kakılan ve ülkeden ülkeye göç etmek zorunda bırakılan bir halk olduklarını söyledi.
Akchayoz, who gave a lecture at the invitation of the Erzurum Faculty of Arts, explained that Molokans are of Russian origin but they were opposed to war, the church and clergy. Pryguny and Dukhizhizniki They practiced Christianity according to the Old Testament* and tried to live their faith as did the the first Christians. So for that reason their group was shoved and forced to migrate from country to country.
Ruhsal Hıristiyanları Molokanları ve Doukhoborlar Kars ve yöresine de Rusya’da gördükleri baskı sonucu gelip yerleştiklerini anlatan Akçayöz, Ruhsal Hıristiyanların Molokanların ve Doukhoborlar’ın yaratıcılıkları, becerileri yüksek bir topluluk olarak gittikleri her yerde bulundukları yerin gelişmesine, yaşam koşullarının daha iyi hale gelmesine yaptıkları katkıyla hatırlandıklarını anlattı. Akchayoz related that Spiritual Christians Molokans and Doukhobors were pressured in Russia and were obligated to resettle to the Kars region where they still are remembered for their creativity and skills. Akchayoz said that no matter where they settled, Spiritual Christians Molokans and Doukhobors were always trying to contribute to the improvement of living conditions and development of the region.
CLICK to ENLARGE
Ruhsal Hıristiyanları Molokan’ları koruyalım
Preserving the Spiritual Christians Molokans
“Dünyanın unuttuğu, barış ve kardeşliği, hak ve adaleti, yardımlaşma ve paylaşımı, yeşil ve çevre dostu bir yaşam tarzını benimsemiş insanlardır Ruhsal Hıristiyanlar Molokanlar” diyen Akçayöz, şöyle devam etti: Akchayoz, said:  "Even if the actual world forgets all about peace, brotherhood, human rights, justice, solidarity, sharing, respect for a green and environmentally friendly lifestyle, Spiritual Christians Molokans always adopt them and live in respect of these values."
“Ruhsal Hıristiyanlar Molokanlar ve Doukhoborlar 1830 ve 1840’lı yıllarında savaşa ve askerliğe karşı oldukları, Kilise otoritesini reddettikleri ve Ortodoks inanç sistemini derinden sarstıkları için Çar tarafından zorla Çarlık Rusya topraklarından kopartılıp Kafkaslara sürüldüler. Fakat Türkiye’de de askere alınmak istenmeleri üzerine 1899 yılından başlayarak Cumhuriyet döneminde de Kars bölgesinden Kanada’ya doğru zorunlu göçleri devam etti. Ruhsal Hıristiyanlar Molokanlar ve Doukhoborlar canlarını kurtarmak için göçtüler ama onların el emekleri ile yaptıkları köyleri, evleri, badvalları (yer altı bodrum), değirmenleri, mezar taşları Kars coğrafyasında korumasız olarak hala duruyor.” "In 1830 and 1840 Spiritual Christians Molokans and Doukhobors were rejected by the Orthodox Church and forced by the Tsar to abandon their homeland because they were against the war and the military. They were accused of discrediting the authority and the system of the Orthodox church and the belief system. They were driven out from the Tsarist Russia terrritory to the Caucasus. In Turkey, where they lived in peace for years, Spiritual Christians Molokans and Doukhobors were once again confronted by the threat of military recruitment. As Spiritual Christian Molokan males were appealed to the military service after 1899 the congregation was forced to migrate to Canada. The migration of Spiritual Christians Molokans and Doukhobors from Kars region continued during the Republican era of Turkey [1923+]. Spiritual Christians Molokans and Doukhobors migrated in order to save their lives but the villages, the homes, the cellars (badval : podvali), the mills, and grave stones they had built with their own hands in the Kars area are still there but unprotected."
1898-1915 yılında, 10.000 Ruhsal Hıristiyanlar Kuzey Amerika'ya Kafkasya'dan taşındı — Doukhoborlar ~7,500 (~30%) 1898-1899 — Pryguny, Molokane, Sionisty ve Subbotniki ~3,000 (~1%) 1904-1912.
During 1898-1930 more than 10,000 Spiritual Christians moved from the Caucasus to North America — Doukhobors ~8,800 (~30%) 1898-1830 — Pryguny, Maksimisty, Molokane, Sionisty and Subbotniki ~3,000 (~1%) 1904-1912.
Ruhsal Hıristiyanlar Molokanlar ve Doukhoborlar’ın şuanda Amerika, Kanada, Rusya, Gürcistan, Orta Asya, Avusturalya, Meksika, Uruguay ve Türkiye gibi dünyanın dört bir yanına dağılmış durumda olduklarını ifade eden Akçayöz, şunları kaydetti:
Akchayoz, said: "Spiritual Christians Molokans and Doukhobors are now spread all over the world in countries like the United States, Canada, Russia, Georgia, Central Asia, Australia, Mexico, Uruguay and Turkey.
“Geçmişte Kars’ın Zöhrap, Atçılar, Çalkavur, Şahnalar, Çakmak, İncesu, Karakale ve Ardahan bölgesine yerleşen yaklaşık 11 bin kadar Ruhsal Hıristiyan Molokan ve Doukhobor vardı. Türkiye'de bir kaç 100 vardır. Kars'ta Şimdi ise iki elimizin parmakları kadar azaldılar. Günümüzün, ağır geçim şartları altında ezilen ve kültürümüzün bir parçası olan bu insanları koruyamazsak, çok değil beş on yıl sonra tamamen yok olup gidecekler.” In the past, there were about 11,000 Spiritual Christians Molokans and Doukhobors settlers in the Kars area, who lived in Zuhrap, Atchilar, Chalkavur, Shahnalar, Insesu, Karakale, and Ardahan region. Today their number in Turkey is a few 100 not even up to the number of our fingers. If we don't protect these remaining Spiritual Christians Molokans today who are suffering under severe living conditions, in 5 or 10 years they all may be gone."  So we have to and must protect these people who are part of our culture. 
Kars Spiritual Christian Villages, 1879-1921


Blue = non-Dukhobor villages — Red = Doukhobor villages — Large Map
Mavi = Malakan ve Prygun köyler — Kırmızı = Dukhobor köyler — Büyük Harita
Map by Jonathan Kalmakoff, Doukhobor Genealogy Website.

Özbek: Ruhsal Hıristiyanların Molokanların çalışkanlığı örnek alınmalı
Uzbek: Spiritual Christians Molokans set an example for hard work
Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yılmaz Özbek çocukluğundan itibaren Ruhsal Hıristiyanları Molokanları hep duyduğunu ve iyi insanlar olarak tanıdıklarını belirterek, “Kars çevresinde birkaç köye yerleşmiş, çalışkanlıklarıyla tanınan bir topluluk. En dikkati çeken özellikleri barışçı ve savaş aleyhtarı bir inanışa sahip olmalarıdır” dedi. Dr. Yilmaz Uzbek, Dean of the Faculty of Arts, said that since his childhood he had always heard of Spiritual Christians Molokans and knew them as good people. He said: "Several villages located around Kars were communities known for their hard working, labored people. One of their most striking features was their attitude against war and their commitment for peace."
Dünyada şu anda en önemli ihtiyaçlardan birisinin bilinçli üretim yapmak olduğunu anımsatan Özbek, Ruhsal Hıristiyanların Molokanların bu konuda dünyaya örnek olabileceklerini ileri sürdü.
Uzbek reminded that one of the most important needs in the world right now is the conscious production and that Spiritual Christians Molokans would set an eligible example to the world.
Korkmaz: Önyargılardan kurtulmalıyız
Korkmaz: Get rid of preconceptions
Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fahrettin Korkmaz ise konuşmasında, insanın bilmediği kişi ve olaylarla ilgili hasımane bir tutum içerisinde olabildiğini anımsatarak, önyargılı davranmamak gerektiğini, bilinmeyen konular hakkında konuşmadan ve bir yargı ileri sürmeden önce o konunun veya şahsın iyice öğrenilmesi gerektiğini söyledi. Similarly, Ataturk University Vice-Chancellor Dr. Fahrettin Korkmaz in his speech said that someone can easily take a hostile attitude against people or event he never heard about. But instead of prejudiced feelings and behavior, the best way on unknown issues would be the to thoroughly research the subject, trying to understand it.
“Bir zamanlar Kars yöresinde toplumumuzun bir parçası olarak yaşayan Ruhsal Hıristiyanların Molokanların hakkında da çok az şey biliyoruz. Halbuki içinde yaşadığımız toplumu çok iyi tanımamız gerekir” diyen Korkmaz, kültürel farklılıkların, güzelliklerin farkında olunması ve hepsinin korunması gerektiğini ifade etti. Korkmaz said: "We know very little about Spiritual Christians Molokans, who once lived in Kars as a part of our society. However, we need to learn so much about the community we are living in. We must be vigilant about cultural diversity and the beauty coming from that social variety. Everyone should be aware that all this has to be preserved."
Korkmaz, “Türkiye’de en büyük sorun nedir?” diye bir sorunun kendisine yöneltilmesi durumunda, hiç tereddüt etmeden, toplum katmanları arasında yeterli iletişimin sağlanamamış olmasını gösterebileceğini kaydetti.
Korkmaz asks, "Does anybody know what is the biggest problem in Turkey?" He directed this question to himself and said that without any doubt he could show that adequate communication was never provided between layers of society [social strata, classes].
Konuşmalardan sonra Vedat Akçayöz Ruhsal Hıristiyanlarla Molokanlarla ilgili bir belgesel filmin gösterimini de yaptı. Akçayöz’e, konferansı nedeniyle bir teşekkür plaketi de verildi. After the speeches, Vedat Akchayoz showed his documentary film about Spiritual Christians Molokans. At the end of the conference an appreciation plaque was given to Mr. Akchayoz.
BASIN DANIŞMANLIĞI PRESS RELEASE


Ludmila Denisenko tarafından tercüme, bir Malakan, yazar ve sanat tarihçisi. Diye bir kitap yazdı Boyle bir Kars, nedeniyle Mayıs 2011. Translation by Ludmila Denisenko, Molokan, writer and art historian.
Her new book Boyle bir Kars (Such a Kars) is due May 2011.

Spiritual Christians in Turkey
Spiritual Christians Around the World