Sürgün Bahçesinin Solan Renkleri Molokanlar ve Dukhoborlar

Ardahan Haberi — 06.01.2009
Haber Sistemi Siyasal Birikim — 6 Ocak 2009

Fading Colors of the Exiles’ Garden: Molokans and Dukhobors

Ardahan News — January 6, 2009
Political News Network — January 6, 2009

Karagöz

Tarihçi -yazar Erkan Karagöz’ün ve İ.Semyenov’un Kafkasya’da yaşayan Molokanlar ve Dukhoborlar üzerine incelemeleri tek kitap halinde Su Yayınevi’nden yayınlandı Kitap, "Sürgün Bahçesinin Solan Renkleri" ve "Kafkas Ardı’ndaki Molokanlar ve Dukhoborlar" alt başlıklarıyla yayınlandı

Türkiye’de önemli bir boşluğu doldurmaya aday bu kitapta yeni ve önemli bilgiler yer almaktadır.
Click to ENLARGE
Book Cover: The man with umbrella currently lives in Fioletovo, Armenia. The color photo was taken about 1910 in what is now south Azerbaidjan, probably of an Orthodox family, not Molokans. The drawing (left) of a Prygun was made about 1865 by V. V. Vereschagin in what is now west Azerbaijan.

Semionov

Su Yayınevi published the research of historian- author Erkan Karagöz and I. Semyenov on Spiritual Christians Dukhobors and Molokans, who have been living in Caucassia, as one volume with the subtitle:
"Fading colors of exiles’ garden" and "Spiritual Christians Molokans and Dukhobors in the Caucassian Hinterland"

This book which intends to remove a remarkable lackness of information on the issue, reveals new and significant information.
Birinci bölümde Semyenov genel olarak Kafkas ardındaki Molokanlar ve Dukhoborlara ilişkin bilgilere yer verirken; ikinci bölümü oluşturan Karagöz’ün kitabında ise söz konusu bölgede; özel olarak da Kars ve çevresindeki yaşayan Molokan ve Dukhoborlara ilişkin ilginç bilgilere yer verilmektedir. In the first chapter, Semyonov, in general, points out that Molokans and Dukhobors were in the Caucassian hinterland while in the second chapter forming Karagöz’s book, in particular, interesting information on Spiritual Christians Dukhobors and Molokans who have been living around and in Kars are given.
Önümüzdeki aylarda Tarihçi- yazar Erkan Karagöz’ün "Sürgün Bahçesinin Solan Renkleri Molokanlar ve Dukhoborlar " adlı çalışması İngilizce olarak da yayınlanacaktır. In following months historian-author E. Karagöz’s research titled as "Fading Colours of Exiles’Garden" will be published in English. Note
Tarihçi- yazar Erkan Karagöz kitap çalışmalarının yanında sürdürdüğü diğer çalışmalarıyla da Türkiye kamuoyuna bu halkları tanıtmada önemli bir rol oynamıştır. E. Karagöz has played an important role to introduce these people to the Turkish general public with books and other studies.
Katıldığı televizyon programlarında Türkiye topraklarında yaşayan bu halkları tanıtan konuşmalarıyla dikkati çeken yazarın bilimsel ve tarihsel danışmanlığını yaptığı ve önemli arşiv belgeleriyle de katkıda bulunduğu "Kars’ın Solan Rengi Molokanlar" adlı dokümanter film uluslararası Safranbolu Film Festivali’nde profesyonel dalda birincilik ödülü almıştır.
The author, who has revealed information about these people on TV programmes, has also participated as a scientific and historical consultant and significantly contributed to the documentary film titled "The Molokans: Fading Colour of Kars" which was awarded for best film Professional branch in the Safranbolu Film Festival.


Spiritual Christians in Turkey
Spiritual Christians Around the World